Duyurular

17 Mart 2018

’evde sağlık ve bakım hizmetlerinde yönetim –organizasyon’’ kursumuzu başarıyla tamamladık

Biruni Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz evde sağlık ve bakım hizmetlerinde yönetim/orgizasyon konulu kursumuzu başarıyla tamamladık.
17 Mart 2018

3. Evde bakım hemşireliği kursuna katıldık

23-25 Haziran 2014 tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Merkezi’nce düzenlenecek olan “3. Evde Bakım Hemşireliği Kursu” na katıldık. Bilindiği gibi tıp ve teknolojideki […]
17 Mart 2018

EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Evde bakım hemşireleri, akut kronik ve terminal dönemdeki uygun hastalara ve ailelerine hastaların yaşam alanlarında gerekli hizmeti saptayan, planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık profesyonelleridir. Bu doğrultuda profesyonel […]
17 Mart 2018

2. Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu ve 4. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu 12-13 Mart 2015

“2. Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu ve 4. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu” 12-13 Mart 2015 tarihleri arasında The Green Park Hotel’de 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Kanıta […]
17 Mart 2018

Als ile yaşamak konferansı

ALS İLE YAŞAMAK KONFERANSI 03 MAYIS 2017- İSTANBUL Evde Bakım Derneği, ALS –MNH Derneği, Medicane International Hastanesi  ve AREL Üniversitesi işbirliği düzenlediğimiz konferansımızı başarıyla tamamladık. Konferansımıza […]
17 Mart 2018

2.antalya evde sağlık ve ruh sağlığı hizmetleri sempozyumu programı

2. Antalya Evde Sağlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Sempozyumu Programı (26-27-28 Kasım 2014)  
17 Mart 2018

İstanbul halk sağlığı müdürlüğünün evde sağlık ekibine düzenlediği eğitime destek veriyoruz

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Toplum Sağlığı Merkezlerinde Evde Bakım Hizmetlerinde görevli 80 kişiden oluşan sağlık personeline yönelik 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında hizmet içi […]
17 Mart 2018

Evde sağlık ve bakım hizmetlerinde yönetim ve organizasyon kursu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Evde Bakım Derneği iş birliği ile 23-24 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon kursuna […]
17 Mart 2018

Ege üniversitesi hemşirelik fakültesi işbirliği ile ‘’2. Evde sağlık ve bakım hizmetlerinde yönetim organizasyon kursu’’ nu düzenledik.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile “’2. Evde sağlık ve bakım hizmetlerinde yönetim organizasyon kursu’’ nu düzenledik. Düzenleme Kurulu Onursal Başkan Prof. Dr. Candeğer Yılmaz Kurs […]
17 Mart 2018

Evde bakımda yara yaklaşımı kursu

Evde Bakım Derneği ile Derneğimizin ortaklaşa düzenlediği “Evde Bakımda Yara Yaklaşımı” Kursu 20-21 Mart 2015 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi, Göztepe Kampüsünde yapıldı. Elli kursiyerin katıldığı kursta özellikle […]
17 Mart 2018

Türkiye sağlıklı yaşlanma eylem planı ve uygulama programı 1. Genel kurul ve çalışma grupları toplantısı’na katıldık

30 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da, Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 1. Yürütme Kurulu toplantısı düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Bağlı Kuruluş temsilcileri, Paydaş […]
17 Mart 2018

Devlet planlama teşkilatı tarafından düzenlenen Avrupa birliği bilgi ve iletişim teknolojileri toplantısına dernek olarak davet aldık ve katılım sağladık

Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla oluşturulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı’nın tanıtımı için düzenlediği toplantıya derneğimizi de resmi yazı ile […]
17 Mart 2018

19 aralık 2012 de ankara’da düzenlenen JADE toplantısına katıldık

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında oluşturulan JADE Projesi: “Yaşlıların Bağımsız Yaşayabilmeleri için çok Uluslu Bilgi Kümelerinin Kurulması, Politikaların Entegrasyonu ve Yenilikçi Yaklaşımların Bir Araya Getirilmesi” […]
17 Mart 2018

kronik hastalık yönetimi ve teknolojinin kullanımı

Son 100 yıl içerisinde dünyada bilimin hızla gelişmesi, eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, buna paralel olarak beslenme alışkanlıklarının değişmesi, yeni geliştirilen ilaç ve aşılar sayesinde bulaşıcı […]
17 Mart 2018

Palyatif bakım sempozyumu

İstanbul ve Türkiye için uygun model önerisi, hizmet sunumu, yasal düzenlemeler ve denetim, finansman ve kurumlar arası işbirliğinin işleneceği “Palyatif Bakım Sempozyumu ve Çalıştayı” 15 Ekim […]
17 Mart 2018

Palyatif bakım sempozyumu ve çalıştayı

İstanbul ve Türkiye için uygun model önerisi, hizmet sunumu, yasal düzenlemeler ve denetim, finansman ve kurumlar arası işbirliğinin işleneceği “Palyatif Bakım Sempozyumu ve Çalıştayı” 15 Ekim 2016 […]
17 Mart 2018

PALYATİF BAKIM ÇALIŞTAY 15 EKİM 2016 -İSTANBUL

İstanbul Bilim Üniversitesi, Evde Bakım Derneği ve Palyatif Bakım Derneği işbirliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Palyatif Bakım Sempozyum ve Çalıştayı 15 Ekim 2016 tarihinde […]
17 Mart 2018

Evde bakım derneği izmir şubemizin etkinlik paydaşı oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Geriatri Vakfı, Geriatri ve Gerontoloji Derneği, Evde Bakım Derneği, Hematolojik Geriatri Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi ve […]
17 Mart 2018

ENGELLİLİK ALANINDA ULUSLAR ARASI HİZMET SAĞLAYICILAR FORUMUNA KATILDIK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 15-16 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Engellilik Alanında Uluslararası Hizmet Sağlayıcılar Forumuna Avrupa’da Engelli […]
17 Mart 2018

Alzheimer Derneği / Vakfının Yaşlılar Haftası Etkinlikleri kapsamında yapılan panele katıldık

Alzheimer Derneği / Vakfının “Yaşlılar HaftasıEtkinlikleri” kapsamında yapılan panele derneğimizin yönetim kurulu üyesi Aynur Dik katıldı. Panel konuları Yaşlılık ve Alzheimer, Vesayet Yasasında ZorlayıcıUnsurlar, Evde Bakım […]
17 Mart 2018

Alzheimer derneği /vakfı mersin şubesinin Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik 6-12 ekim 2008 tarihleri arasında düzenlediği kampa katıldık

Türkiye Alzheimer (ALZ.) Derneği Mersin Şubesince düzenlenen ALZ. Eğitim Kampı, 6-12 Ekim 2008 tarihleri arasında Mersin’de yapıldı. Programın hasta yakınlarına yönelik ayağında nörolog, geriatrist, aile hekimi, psikolog, […]
17 Mart 2018

3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi 18- 22 aralık 2013

18-22 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya’da “III. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi” düzenlenecektir.
17 Mart 2018

1. Ulusal geriatrik hematoloji kongresine katıldık

Geriatrik Hematoloji Derneği 29-30 Eylül 2012 tarihleri arasında 1. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresini Ankara’da gerçekleştirdi. Çok sayıda akademisyenin ve ilgili kuruluş yetkililerinin katıldığı kongre iki gün […]
17 Mart 2018

1. Uluslararası evde bakım kongresi düzenleniyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve DEU Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 1-6 Temmuz tarihleri arasında ‘Evde Bakım Hemşireliği Kursu’ ve ‘1.Uluslararası Evde […]
17 Mart 2018

Uluslararası Akademik Geriatri Kongresine katıldık

Uluslararası Akademik Geriatri Kongresine katıldık 12-16 Nisan 2017 – Antalya   Kongreye Evde Bakım Derneğimizin önerisi oluşturan bir oturum ile katıldık. Oturum konusu; Yaşlılara Yönelik Bakım […]
17 Mart 2018

Als hastaları için erişilebilir ve uygun maliyetli bakım modeli çalıştayı

“ALS Hastaları İçin Erişilebilir ve Uygun Maliyetli Bakım Modeli Oluşturma Çalıştayı” nı gerçekleştirdik 05-06 Mayıs 2016 Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında  desteklenen, Evde Bakım Derneğimizin de […]
17 Mart 2018

Küresel Yaşlanma Zirvesi 09 çalıştayına katıldık

Çalıştay 14 Mart 2009 tarihinde TÜYAP ta gerçekleştirildi. Çalıştaya yaşlılık ile ilgili çalışmalar yapan STK temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldılar. Çalıştayda DÜNYAK’ın ( Dünya Yaşlanma Konseyi) […]
17 Mart 2018

İstanbul Yaşlılık Çalıştayına Katıldık

8 Ekim 2008 tarihinde Kadir Has Üniversite’sinde düzenlene Yaşlılık Çalıştay’ına Dernek Başkanımız rsen Nahcivan, Genel Sekreterimiz Mehmet Onarcan, Yönetim Kurulu Üyemiz Feryal Subaşı, dernek üyelerimizden Ayşe […]
17 Mart 2018

Ülkemiz için Evde Bakım Modeli Çalıştayı

8-9 Nisan 2010 tarihinde Evde Bakım Derneğimiz tarafından Ankara’da düzenlenen Evde Bakım Çalıştayı’na hedeflenenin üzerinde toplam 68 kişilik bir katılım sağlanmıştır.
12 Mart 2018

Yaşamak Yetmez Yaşatmak da Lazım projemizin çıktılarını 51. Ulusal Nöroloji Kongresinde paylaştık

“Yaşamak Yetmez Yaşatmak da Lazım “ projemizin çıktılarını 51. Ulusal Nöroloji Kongresinde paylaştık 27 Kasım – 3 Aralık 2015 Her yıl geniş katılımla düzenlenen 51. Ulusal […]
12 Mart 2018

4. ULUSAL VE ULUSLARARASI KATILIMLI EVDE SAĞLIK VE BAKIM KONGRESİ

Değerli Meslektaşlarımız, Evde Bakım Derneği  olarak 22-25 Kasım 2017  tarihleri arasında  Beşiktaş – İstanbul Fulya Sanat Merkezinde  “4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım […]
12 Mart 2018

II. Ulusal Evde Bakım Kongresi

Evde Bakım Derneği tarafından 20-23 Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul’da “Sağlık Sistemimizde Evde Bakım” ana teması ile II. Ulusal Evde Bakım Kongresi düzenlenmiştir. Kamu, özel sektör ve […]
12 Mart 2018

3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi

Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası’nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi’ni başarıyla tamamladık. […]
12 Mart 2018

2. ulusal geriatrik hematoloji kongresi’’ 27-29 eylül 2013 tarihlerinde yapılacaktır

“2.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi” 27-29 Eylül 2013 tarihlerinden Ankara Üniversitesi, Morfoloji Yerleşkesinde yapılacaktır. Kongre hakkında bilgi almak için http://www.geriatrikhematoloji.org/duyuru.pdf linkini tıklayabilirsiniz….
5 Mart 2018

Projemiz Türk Nöroloji Derneğinin Resmi Sitesinde Duyuruldu

Projemiz Türk Nöroloji Derneğinin resmi sitesinde duyuruldu. http://www.noroloji.org.tr/haber/114/yasamak-yetmez-yasatmak-da-lazim-2015-16-donemi-projeleri-als-mnh-dernegi
5 Mart 2018

Evde bakım hizmeti Sunumu yapana merkez ve birimlerde görevli hekimlerce düzenlenmiş reçeteler SGK tarafından karşılanabilecek

SGK tarafından yapılan duyuru Açıklama ve sistem girişi hakkında açıklama
5 Mart 2018

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve Haftası Etkinlikleri

27 Şubat 2018

Evde Bakım Derneğimiz, 13-17 nisan tarihlerinde Antalya da gerçekleşen Akademik Geriatri 2016 kongresine katıldı

Evde Bakım Derneğimiz, 13-17 nisan tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen Akademik Geriatri 2016 kongresine katıldı. http://akademikgeriatri2016.org/bilimsel-program 13-17 nisan 2016’da Antalya’da gerçekleşen Akademik Geriatri 2016 kongresinde Evde Bakım Derneği […]
27 Şubat 2018

7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi 15-16 Nisan 2011 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi

Temel amacı; uluslararası ve ulusal gelişmeler ışığında Türkiye’deki sosyal hizmetler (ve yardım) sisteminin yaşadığı değişimi ve karşı karşıya bulunduğu sorunları tartışmak olan Kongre’nin sonuç bildirgesine, http://www.shudernegi.org […]
26 Şubat 2018

Türkiye’de Uzun Dönemli Bakıma İlişkin Ülke Değerlendirmesi Programı Raporu

Derneğimizin de katıldığı   “Türkiye’de Uzun Dönemli Bakıma İlişkin Ülke Değerlendirmesi Programı” toplantısı 09-13 Ekim 2017 tarihleri arasında  Ankara’da  yapıldı. DSÖ’nün  Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkede uzun süreli […]
25 Şubat 2018

Yaşlı genel kurul faaliyetleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyelerinin yaşlılara yönelik evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini geliştirmek üzere başlatılan Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) Tanıtım […]
25 Şubat 2018

SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK

TÜSİAD’ın “Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık” başlıklı rapor tanıtımı toplantısı 22 Mart Salı günü 09:00 – 13:00 saatleri arasında Ankara Sheraton Hotel & Convention […]
25 Şubat 2018

Kahvaltı Buluşması

Evde Bakım Derneği Ankara Şube olarak 5 Mart 2016 tarihinde kahvaltıda buluştuk. Üyelerimizden 10 kişi katıldı. İleriye dönük plan ve projeler konuşuldu. Katılan tüm üyelerimize teşekkürler…
25 Şubat 2018

EVDE BAKIM DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ 2016 YILI EĞİTİM TOPLANTILARI

Detaylar için tıklayınız
25 Şubat 2018

Yaşlılara Yönelik Evde Bakım ve Destek Hizmetler Çalıştayına katıldık

27-28 Kasım 2014 / Yaşlılara Yönelik Evde Bakım ve Destek Hizmetler Çalıştayına katıldık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 27-28 […]
25 Şubat 2018

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Çalışan Hakları ve Güvenliği Sempozyumuna katıldık

Ankara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekler Federasyonu tarafından, 24 Aralık 2014 tarihinde organize edilen Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Çalışan Hakları ve Güvenliği Sempozyumuna katıldık. Evde […]
25 Şubat 2018

I. Ulusal Palyatif Bakım Sempozyumuna katıldık

27/01/2015 tarihinde Evde Sağlık Hizmetleri Derneğinin ev sahipliğini yaptığı I. Ulusal Palyatif Bakım Sempozyumuna katıldık. I. Oturumda; palyatif bakımın tanımı yapılarak, palyatif bakım alan hastanın ve […]
24 Şubat 2018

Kongre Sunumları

Kongre Sunumları 1 Kongre Sunumları 2 Kongre Sunumları 3
2 Şubat 2018

Yatağa Bağımlı Hastalarda Tedavi ve Bakım Yaklaşımları Sempozyumunu

Bayındır Sağlık Grubunun desteği ile 18 Şubat tarihinde etkinliğimizi gerçekleştirdik.  Etkinliğin açılış konuşmalarını Dernek Başkanımız Aynur Dik ve Bayındır Sağlık Grubu Tıbbi Direktör Yardımcısı Prof. Dr. […]
31 Ocak 2018

İnmeli Hastalarda Evde Bakım Sempozyumu

İNMELİ HASTALARDA EVDE BAKIM SEMPOZYUMU Wyndham Otel Ankara Konferans Salonu 29 Şubat 2016 Program ve detaylar için tıklayınız Türkiye Halk Sağlığı Kurumu işbirliği ve Aile ve […]
31 Ocak 2018

Evde Bakım Derneği Ankara Şubesi Üyelerle Tanışma Toplantısı

EVDE BAKIM DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ ÜYELERLE TANIŞMA TOPLANTISI Evde Bakım Derneği Ankara şubesi olarak 26.Eylül.2014 tarihinde ilk tanışma toplantımızı düzenledik. Çok çeşitli kurumlarda çalışmakta olan 24 […]
31 Ocak 2018

Ankara Şubesi Kurulları

EVDE BAKIM DERNEĞİ ANKARA ŞUBEŞİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI Evde Bakım Derneği Ankara Şubemiz 22.10.2104 tarihinde Olağan Genel Kurulu’nu yaparak yönetim  kurulu ve denetleme kurulu asil […]
31 Ocak 2018

Ankara Şubesi İletişim Bilgileri

Ankara Şubesi Adresi: Demetevler mah Vatan cad No: 49/A Yenimahalle, Ankara Telefon: 541 3772075
31 Ocak 2018

İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısınu gerekleştirdi

EVDE BAKIM DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ Evde Bakım Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu 27.03.2015 tarihinde saat 13:30’da DEÜ Hemşirelik Fakültesi 408’nolu toplantı salonunda yapıldı. Genel kurula […]
31 Ocak 2018

İzmir Şube İletişim

Web adresi: www.evdebakimizmir.org Dernek E-posta adresi: evdebakim.izmir@gmail.com İletişim: Prof. Dr. Ayşe BEŞER  0 (232) 412 47 52 Araş. Gör. Ayşe ÇALOĞLU 0 (232) 412 47 92 Dokuz Eylül […]
31 Ocak 2018

Kurumsal Bilgiler İzmir Şubesi

Kuruluş Evde Bakım Derneği 02 Mayıs 2013 tarihinde 5 kurucu üye tarafından İzmir’de kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı İzmir ilinde evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan birey ve […]
31 Ocak 2018

12 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinliği

Medipol Üniversitesi tarafından Hemşirelik Haftası kapsamında 18 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen  “ SESSİZLİĞİN SESİ HEMŞİRELER” konulu konferansa dernek başkanımız Aynur DİK konuşmacı olarak katıldı. Aynur DİK; […]
31 Ocak 2018

2. Uluslararası Evde Bakım Kongresi (Türkçe Duyuru)

Türkçe duyuruyu indirmek için tıklayınız
31 Ocak 2018

“Yaşamak Yetmez Yaşatmak da Lazım” Devam Projesi Kabul Edildi

“YAŞAMAK YETMEZ YAŞATMAK DA LAZIM” DEVAM PROJESİ KABUL EDİLDİ.   Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen, ALS-MNH Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “ Yaşamak Yetmez Yaşatmak da […]
31 Ocak 2018

Yaşatmak da Lazım

31 Ocak 2018

Als Hastalarının ve Ailelerinin Yaşam Kalitesi Artıyor

“YAŞAMAK YETMEZ YAŞATMAK DA LAZIM” PROJESİ İLE ALS HASTALARININ VE AİLELERİNİN YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Hibe ProgramıkapsamındaALS-MNH Derneğive“Evde Bakım Derneği” tarafından ortaklaşa yürütülen“Yaşamak […]
31 Ocak 2018

Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da Lazım projemizi tamamladık

“Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da Lazım” projemizi tamamladık. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Hibe Programı kapsamında desteklenen ve derneğimizinde paydaşı olduğu“Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da Lazım” projemizi tamamladık. İstanbul’da 100, İzmir’de […]
31 Ocak 2018

Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da Lazım projemizi tamamladık.Şimdi bilgiyi paylaşma ve değerlendirme zamanı

Sayın İlgili, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Hibe Programı kapsamında desteklenen “Yaşamak Yetmez, Yaşatmak da Lazım” projemizi tamamladık. İstanbul’da 100, İzmir’de 50 ALS tanılı hastamızı evlerinde ziyaret ettik. Eğitimleri […]
31 Ocak 2018

Engelli Kadın Zirvesi

Türkiye Sakatlar Derneği tarafından düzenlenen “ Engelli Kadın Zirvesi” ne katıldık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamından düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz […]
31 Ocak 2018

Evde Bakımda Yara Yaklaşımı Kursumuzu başarıyla tamamladık

Evde Bakımda Yara Yaklaşımı Kursumuzu başarıyla tamamladık. 20-21 Mart tarihleri arasında Evde Bakım Derneği ve Yara Bakım Derneği işbirliği ile düzenlediğimiz ”Evde Bakımda Yara Yaklaşımı ” kursunu başarıyla […]
31 Ocak 2018

Biruni Üniversitesi’nde Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

8 Mart Dünya Kadın Günü kapsamında Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldık. “Sağlıkta KADIN” temalı etkinlikte dernek başkanımız Aynur DİK “ Kadın Sağlığında Ayrımcılık” konusunda sunum […]
31 Ocak 2018

Yaşamak Yetmez Yaşatmak da Lazım Proje Toplantısı

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve ALS Derneği ile birlikte yürüttüğümüz “YAŞAMAK YETMEZ YAŞATMAK LAZIM” proje toplantısı Proje kapsamı içinde gerçekleştirilen ziyaretlerimiz tamamlanmak üzere. İstanbul ‘ da […]
31 Ocak 2018

Yaşamak Yetmez Yaşatmak da Lazım Projemiz

YAŞAMAK YETMEZ YAŞATMAK DA LAZIM! PROJEMİZ SABANCI VAKFI FARK YARATANLAR DESTEĞİ ve EVDE BAKIM DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE DEVAM EDİYOR. ALS-MNH Derneği’nin ALS tanılı hastaların evde sağlık […]
31 Ocak 2018

Basında yer alan ALS haberleri

31 Ocak 2018

ALS için buz kovası (icebucketchallenge) kampanyası nedir?

ALS için buz kovası (icebucketchallenge) kampanyası nedir? ABD’de  ALS hastalığına dikkat çekmek ve bütçe oluşturmak için yeni bir akım başladı. ALS hastası Pete Frates, ailesi ve […]
31 Ocak 2018

ALS Derneğinin sahibi olduğu projenin ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz!

Evde Bakım Derneği olarak ALS Derneğinin sahibi olduğu projenin ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.  Benzer çalışmalarda yer almak ve destek vermek  amacıyla çalışmalarımızı artarak sürdürmeyi hedefliyoruz. […]
31 Ocak 2018

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Toplantı Tutanağını indirmek için tıklayınız.
31 Ocak 2018

Evde Bakım Hizmeti Sunumu Yapanlara!

Evde bakım hizmeti Sunumu yapana merkez ve birimlerde görevli hekimlerce düzenlenmiş reçeteler SGK tarafından karşılanabilecek. SGK Tarafından Yapılan Duyuru (indir) Açıklama ve Sistem Girişi Hakkında Açıklama
11 Ocak 2018

İzmir Şubesi Yönetim ve Denetim Kurulu

Kurucu Üyeler: Prof. Dr. Zuhal Bahar Prof. Dr. Mehmet Refik Mas Prof. Dr. Ayşe Beşer Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü Yrd. Doç. Dr. Nursen İlçin   Evde […]
11 Ocak 2018

Dernek Üyelerimizle “Kahvaltıda Buluşalım” Etkinliğimizde Bir Araya Geldik

Dernek üyelerimizle gelenekselleştirmeye çalıştığımız “KAHVALTIDA BULUŞALIM” etkinliğimizi 13 Şubat tarihinde Yıldız Hisarüstü Tesislerinde gerçekleştirdik.  Amacımız; dernek faaliyetlerimizi paylaşmak, üyelerimizin önerilerini almaktı. Biliyoruz ki sizlerin geribildirimleri dernek […]
11 Ocak 2018

Evde Bakım Günleri

11 Ocak 2018

İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu Çalıştayı

Sağlık – Der ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile 21 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Pullman Hotel’ de gerçekleştirilen i İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu Çalıştayı’ na Evde Bakım Derneğini temsilen […]
11 Ocak 2018

Sağlık Bakımında Lider Bir Ses: HEMŞİRELER

5 Haziran 2017

Als İle Yaşamak

Evde Bakım Derneği ‘nin; AREL Üniversitesi, Medicana International Hospital ve ALS-MNH Derneği işbirliği ile 03 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan konferansımıza bekliyoruz. Detaylara posterimizden ulaşabilirsiniz.
22 Haziran 2016

2. ULUSLARARASI EVDE BAKIM KONGRESİ 22-25 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2. ULUSLARARASI EVDE BAKIM KONGRESİ 22-25 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ   Kongre; Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,  Evde Bakım Derneği, Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi […]
16 Haziran 2016

ALS – MND Derneği İşbirliği ile Ortak Proje Başlattık

Evde Bakım Derneği olarak ALS-MND Derneği ile birlikte ALS tanılı hastaların evde sağlık ve bakım ziyaretlerini gerçekleştirmek amacıyla Sabancı Vakfı Hibe Programları desteği ile  “Yaşamak Yetmez, Yaşatmak […]
4 Haziran 2016

Evde Bakım Derneği Olağan Genel Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdik!

Derneğimizin Olağan Genel Kurul  Toplantısını 04 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirdik. Dernek üyelerimizin katıldığı genel kurul toplantımızda 2014-2016 yıllarında gerçekleştirilen faaliyetler, denetleme kurulu raporu, dernek bilançoları üyelerle […]
4 Haziran 2016

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Çok Değerli Evde Bakım Derneği Üyelerimiz, İki yılı daha geride bıraktık. Dernek çalışmalarımızı gerek mail ve gerekse dernek web sayfamızda sizlerle paylaşmaya özen gösterdik. Evde Sağlık […]
16 Nisan 2016

Demanslı Hastada Bakım Sempozyumu

Alzheimer Derneği , TC. Bilim Üniversitesi ve Evde Bakım Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Demanslı Hastalarda Hemşirelik Bakımı” kursunu 16 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşirdik. Yaklaşık 180 kişinin […]
13 Nisan 2016

Akademik Geriatri 2016 Kongresine Katıldık!

Evde Bakım Derneğimiz, 13-17 nisan tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen Akademik Geriatri 2016 kongresine katıldı. http://akademikgeriatri2016.org/bilimsel-program   13-17 nisan 2016’da Antalya’da gerçekleşen Akademik Geriatri 2016 kongresinde Evde Bakım Derneği […]
25 Aralık 2015

Evde Sağlık Eğitim Programı düzenlendi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü “Evde Sağlık Eğitim Programı” düzenlendi. 21-25 Aralık 2015   İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü evde sağlık hizmeti sunacak mobil ekibine […]
24 Haziran 2015

3. Sağlık Yönetimi Kogresi 2015

Sayın Davetli; Sağlıkta kaliteli, ölçülebilir ve güvenilir hizmet sunumunun bir tercih değil zorunluluk olduğu ve standartları yakalayan yönetim anlayışlarının yaşam hakkı bulduğu bir süreçten geçiyoruz. Sağlık […]
24 Haziran 2015

II. International Clinical Nursing Research Congress

INVITE TO THE CONGRESS Dear Colleagues, On behalf of the Organizing Committee, We would like to invite you to “The 2nd International Clinical Nursing Research Congress” […]
27 Nisan 2015

1. Palyatif Bakım Hemşireliği Sempozyumu

“1. Palyatif Bakım Hemşireliği Sempozyuma” na katıldık. (27 Nisan 2015) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İstanbul Çekmece Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Avcılar Murat Kölük […]
12 Mart 2015

2. Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu ve 4. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu

Sayın Meslektaşlarımız, Kanıta Dayalı Tıp Derneği, ülkemizde kanıta dayalı tıp alanının gelişmesi ve kanıta dayalı faaliyetlerin teşviki amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Kanıta Dayalı Tıp Derneği bu […]
26 Kasım 2014

2. Antalya Evde Sağlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Sempozyumu Programı

2. Antalya Evde Sağlık ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Sempozyumu Programı (26-27-28 Kasım 2014) Programı İndirmek için tıklayınız
24 Nisan 2014

Evde Bakım Derneği Ankara Şubemiz Kuruldu

Evde bakım sisteminin ulusal düzeyde ve  gereken standartlarda kurulması, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Derneğimizin Ankara Şubesinin kuruluşunun müjdesini vermek istiyoruz. Ankara Şubemizin kuruluş tarihi; 24.04.2014 dür. […]
21 Ekim 2013

İzmir Şubemizin kuruluşu tamamlandı ve çalışmalarına başladı!

İzmir Şubemiz 21.10.2103 tarihinde Olağan Genel Kurulu’nu yaparak yönetim  kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri olmak üzere görevlendirmelerini gerçekleştirdi. Evde Bakım Derneği olarak hedeflerimizden […]
18 Eylül 2013

Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi Sempozyumu Raporu

18 -19 Eylül 2013,  Ortaköy Kültür Merkezi, “ İstanbul Evde Bakım Derneği olarak; Evde Sağlık & Bakım Hizmetlerinin gelişmiş ülke örneklerini öğrenmek ve ülkemizin deneyimlerini paylaşmak […]
26 Mart 2013

Özel Evde Bakım Merkez / Birim yöneticileri ile bir araya geldik

ÖZEL EVDE BAKIM MERKEZ / BİRiM YÖNETİCİLERİ İLE SORUNLARIMIZI ve ÇÖZÜMLERİNİ TARTIŞMAK AMACIYLA BİRARAYA GELDİK Evde Bakım Derneğimiz kuruluşundan bu yana, evde bakım sektörünün en etkin […]
19 Aralık 2012

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin Çiftçi yi ziyaret ettik.

Dernek başkanımız Aynur Dik ve Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Onarcan ile birlikte 19 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da  Dr. Aylin Çiftçi’ yi ziyaret ettik. Ziyaretimizin amacı dernek […]
8 Haziran 2012

Evde Bakım Derneği Homecare Europe a üye oldu!

Evde Bakım Derneği, Homecare Europe organizasyonunun üyesi oldu. Homecare Europe, ülkelerarası deneyim aktarımına ortam sağlayarak evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş ve kar amacı […]
27 Nisan 2011

Üyelerle Paylaşım Toplantısı

Toplam 25 üyenin katıldığı toplantımız kahvaltıyla başladı, sohbetle devam etti. Üyeler arası tanışıklığı ve paylaşımı arttırmak, Dernek çalışmaları hakkında bilgi aktarmak ve bundan sonraki dönem için […]
15 Nisan 2011

7.ulusal sosyal hizmetler kongresi 15-16 nisan 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi

Temel amacı; uluslararası ve ulusal gelişmeler ışığında Türkiye’deki sosyal hizmetler (ve yardım) sisteminin yaşadığı değişimi ve karşı karşıya bulunduğu sorunları tartışmak olan Kongre’nin sonuç bildirgesine, http://www.shudernegi.org […]