Evde bakım hizmeti Sunumu yapana merkez ve birimlerde görevli hekimlerce düzenlenmiş reçeteler SGK tarafından karşılanabilecek