Yaşlı Tıbbi Bakım İhtiyacı Durum Tespiti Anket Hazırlık Çalıştayı’na katıldık.