Yönetim ve Denetim Kurulu

2018-2020 Dönemi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan: Aynur Dik                  

Başkan Yardımcısı: Zuhal Bahar     

Genel Sekreter: Ayşe Ağca         

Sayman: Güven Çetin

Üye: Hakkı Alkan

Üye: Derya Yücel

Üye: Ferhat Şayeste

Denetleme Kurulu

Nursen Nahcivan

Bülent Özsezikli

Derya Tuna Vardar