Yönetim ve Denetim Kurulu

2021-2023 Dönemi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan: Zuhal Bahar                  

Başkan Yardımcısı: Aynur Dik      

Genel Sekreter: Ayşe Ağca         

Sayman: Güven Çetin

Üye: Nadire Karahan

Üye: Turgay Samancı

Üye: Ferhat Şayeste