Türkiye sağlıklı yaşlanma eylem planı ve uygulama programı 1. Genel kurul ve çalışma grupları toplantısı’na katıldık