Aile ve Hasta Yakınları İçin

Evde Bakım Derneği 2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin amacı “Türkiye'de evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan birey ve aileler için ulusal boyutta evde bakım sisteminin, gereken standartlarda kurulması ve evde bakım alanının sağlık ve sosyal hizmetler sistemimize entegre edilmesi” için çalışma yapmaktır.

Evde bakım kavramının doğru bir şekilde bilinmesi ve yaygınlaşması, bu alandaki problem ve ihtiyaçlara dikkat çekilmesi, hedef kitlelere bilinçlendirme, tanıtım ve eğitim çalışmaları yapılması derneğimizin çalışma alanları içindedir. Evde bakım hizmetlerinin ihtiyaç sahipleri için sistemli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, kamu ve özel güvence (ödeme) sistemlerinde evde bakımın yer alması, hizmet sunumuna yönelik gerekli standartların oluşturulması, alanda çalışan personel için eğitim programları düzenlenmesi gibi konular da yine derneğimizin çalışma alanları içindedir.

Evde bakım derneği olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti sunmak amaçlarımız ve faaliyetlerimiz arasında yer almamaktadır. Bizler, gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi evde bakım hizmetlerinin sağlık ve sosyal hizmetler sistemimize entegre olması ile onbinlerce, yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin gerekli standartlarda hizmet alabilmesi için çalışmalar yapmaktayız.

Evde Bakım Hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak isteyen hasta yakınlarını da Derneğimiz üyesi olarak görmek bizleri mutlu edecektir.

Evde bakım almakta olan aile bireyleriniz, yakınlarınız için Aile ve Hasta Yakınları İçin Kaynaklar bölümündeki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

İstanbul'da hizmet sunan Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlı evde bakım merkezleri için tıklayınız.