Dernek Tüzüğü

04 Haziran 2016'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı'mızda görüşülerek Üyelerimizce kabul edilen tüzük değişikliğimiz 20.07.2016 İl Dernekler Müdürlüğü'nce de resmen onaylanmıştır.