2. ulusal geriatrik hematoloji kongresi’’ 27-29 eylül 2013 tarihlerinde yapılacaktır