Evde Bakım Derneği olarak inanıyoruz ki...

Son yıllardaki gelişmelere rağmen evde bakım hizmetlerinin, gereken standartlarda, ülkemiz geneline yaygınlaştığını söylemek maalesef mümkün değildir. İhtiyaç sahipleri için son derece önemli olan bu hizmetler sağlık ve sosyal hizmet sistemlerimize henüz dahil olamamıştır. Yaşlı nüfus ve kronik hastalıklardaki artış, yüksek orandaki özürlü nüfus ve diğer ihtiyaç sahipleri göz önünde bulundurulduğunda, evde bakım sisteminin kurulması için daha fazla gecikmeden gerekli adımların atılması gerekmektedir.

Evde Bakım Derneği Türkiye’de ulusal düzeyde evde bakım sisteminin gereken standartlarda kurulması ve geliştirilmesi amacıyla evde bakım hizmeti ile ilgili sağlık/sosyal meslek gruplarını, hasta ve yakınlarını, evde bakım hizmeti sunan kurum ve bu kurumlarda çalışanları bir araya getiren çok disiplinli bir sivil toplum örgütüdür.

Evde Bakım tüm dünyada en verimli ve etkin bakım modeli olarak ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de evde bakım sisteminin kurulması kaçınılmazdır. Ülkemiz koşullarına uygun evde bakım sisteminin oluşturulabilmesi için; sistem modeli, hizmet standartları, eğitim, yasal altyapı ve hizmet finansmanı alanlarında yapılacak çalışmalar tüm ilgili kurum ve paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmelidir.

Derneğin Amacı

Ulusal boyutta evde bakım sisteminin, gereken standartlarda kurulması için çalışma yapılması ve böylece gereksinimi olan birey ve ailelerin standartların dahilinde bakım almalarını sağlamaktır.


Çalışma Alanları

 1. Ülkemizde evde bakım ve evde sağlık hizmetleri kapsamına giren konuların bilinmesini, tanınmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 2. Evde bakım hizmeti ile ilgili hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, ev idarecisi, ev ekonomisti gibi sağlık ve sosyal bilim alanlarının profesyonelleri ile, destek personelleri, hasta ve hasta yakınlarını, ayrıca evde bakımla ilgili diğer profesyonelleri dernek çatısı altında bir araya getirmek.
 3. Evde bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin tasarıları geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek, yürürlüğe girmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 4. Evde bakım hizmetlerine yönelik ulusal standartları oluşturmak ve hizmet veren kişilerle kuruluşların bu standartlarda hizmet sunmaları için gerekli çalışmaları yapmak.
 5. Evde bakım konusunda uluslararası alandaki gelişmeleri, diğer ülkelerdeki uygulamaları takip etmek ve bunların ülkemizde uygulanabilmesi için çalışmalarda bulunmak.
 6. Evde bakım hizmeti sunan ve sunacak olan meslek gruplarına yönelik kurs ve sertifika programları düzenlemek.
 7. Evde bakım alanındaki gelişimi sürekli kılmak, dernek üyeleri ve evde bakım çalışanları arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve geliştirmek, bu amaçla konferanslar, kongreler, seminerler, paneller düzenlemek.
 8. Uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışında bu amaçla faaliyet gösteren dernek ve diğer kurumlarla ilişki kurmak, bunlara üye olmak, bilgi alışverişinde bulunmak, işbirliği sağlamak, ortak proje ve çalışmalar gerçekleştirmek.
 9. Evde bakım alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda destek almak, burs ve ödüller vermek.
 10. Amaçları doğrultusunda üyelerinin ve sağlık çalışanlarının iletişimi ve eğitimi amacıyla her türlü süreli ve süresiz bülten, gazete, dergi, broşür, kitap, video-kaset, bilgisayar yazılımı, disket, CD ve benzeri yazılı, sesli, görüntülü materyalleri yayınlamak, dağıtmak, bilgi işlem ve dokümantasyon merkezi kurmak ve çalıştırmak, web sitesi ve benzeri sistemleri oluşturmak.
 11. Evde hasta-yaşlı-özürlü bakımından birinci derecede sorumlu olan aile bireylerinin eğitimlerini planlamak.
 12. Ülke çapında evde bakımda görevli kişi ve kuruluşların profilini çıkarmak ve güncelliğini sağlamak.
 13. Evde bakım hizmeti sunan profesyonellerin özlük haklarını takip ederek geliştirmek.