Derneğimiz faaliyetlerine katkıda bulunabilecek tüm meslek gruplarından üye kabul etmektedir. Evde bakımın gerektirdiği multidisipliner yaklaşımı benimseyerek bunu üye profilinin yanı sıra yönetim kurulu profiline de yansıtmakta ve dengeli bir temsilin sağlanmasına özen göstermekteyiz. Dernek üye profilimizin bir diğer önemli özelliği de üniversite mensupları, özel evde bakım merkezleri ve hastanelerin yöneticileri ve çalışanları, kamu sağlık kuruluşlarında çalışanlar gibi farklı kurumların mensuplarını bir araya getiriyor olmasıdır. Böylece farklı kurumların tecrübe ve bilgi birikimleri bir noktada buluşturulmakta ve dernek çalışmaları için fayda sağlanmaktadır.

 

Dernek üyelerimizin mensubu olduğu meslek grupları:

 

Anestezi Teknikeri

Büro yönetimi

Ekonomist

Fizyoterapist

Hekim (uzman ve pratisyen)

Hemşire

İşletme yönetimi

Paramedik

Pazarlama yöneticisi

Psikoterapist

Satış uzmanı

Üniversite araştırma görevlisi

Üniversite öğretim üyesi

 

Dernek üyelerimizin mensubu olduğu kurumların tiplerine göre dağılımı:

Üniversiteler                                                   % 30,38

Özel evde bakım merkezleri                           % 37,97

Özel hastane ve diğer sağlık kurumları          % 13,92

Kamu hastaneleri                                           %   8,86

Diğer                                                              %   8,86

 

Ayrıca üyelerimizin %30’undan fazlası dernek amaçlarımız doğrultusunda ortak çalışmalar yapabileceğimiz çeşitli sivil toplum örgütlerinde (meslek örgütleri, sağlık hizmetleriyle ilgili dernekler, engellilere ve çeşitli hastalık gruplarına ait dernekler, vb.. gibi) yönetimde ya da diğer aktif görevlerde bulunan kişilerdir.

ÜYELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME