Kimler Üye Olabilir?

Dernek olarak evde bakım alanının ülkemizdeki gelişimi için çalışma yapmak isteyen tüm ilgili kişi ve kurumları Dernek çatısı altında bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle, dernekler kanunu koşulları dışında gerçek kişilik üyeliği için herhangi bir meslek grubu ya da başka bir kriter sınırlaması yoktur. Derneğimiz hem bireysel (gerçek kişilik)  hem de kurumsal (tüzel kişilik) üyelik kabul edebilmektedir.

Mevcut üyelerimizin profili ile ilgili Üye Profili sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Evde Bakım hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak istiyorsanız Sizi ya da Kurumunuzu da üyemiz olarak görmekten mutluluk duyacağız.

Bireysel (Gerçek Kişi) Üyelik:

Dernek çalışmalarımıza katılmak isteyen,

- Sağlık disiplinleri üyeleri
- Evde bakımla ilgilenen sosyal disiplinlerin üyeleri 
- Evde bakım alanında hizmet veren yöneticiler, çalışanlar ve destek personel
- Hizmet alanlar ve hasta yakınları
- Evde bakım hizmetlerine katkı sağlayan diğer kişiler

derneğimiz üyesi olabilirler.

Kurumsal (Tüzel Kişi) Üyelik:

30 Mayıs 2008’de gerçekleşen Genel Kurulu’muzda alınan karar ve yapılan tüzük değişikliği ileDernek amaçlarına ve çalışmalarına katkıda bulunabilecek sağlık veya sosyal hizmet, evde bakım ya da diğer tamamlayıcı hizmet alanlarında, T.C.’nin ilgili kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar da Evde Bakım Derneği üyesi olabilirler.

Kurumsal (Tüzel kişilik) üyelerinde aranacak özellikler:

1) 5253 sayılı dernekler kanunu şartlarına uygunluk göstermek.

2) Dernek ana tüzüğünün ikinci maddesinde belirtilen kuruluş amacını benimsemiş olmak ve bu amaçlarla ters düşmeyecek şekilde, dernekle uyum içinde faaliyet gösteriyor olmak.

3) Tüzel kişilik evde bakım alanında hizmet veren bir kuruluş ise bu hizmet alanını geliştirmek için Derneğin oluşturacağı hizmet standartlarına ve etik kodlara uygun olarak hizmet veriyor olmak.

4)  Faaliyet alanları ile ilgili T.C. Kanunlarında belirlenmiş olan gerekli ruhsat, izinleri almış olmak ya da ilgili mevzuata uygun olarak faaliyet gösteriyor olmak. Tüzel Kişilik bir evde bakım şirketi ise Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat sahibi olmalı ve bunu üyelik başvurusunda belgelemelidir.

Kurumsal (Tüzel Kişilik) Üyelik İşlemleri:

1) Tüzel kişilerin derneğe üyelik başvurusunda, ünvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin yetkili organları tarafından görevlendirilen iki gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış yönetim kurulu kararının fotokopisi dernek yönetim kuruluna, asil üyelik başvuru bilgileri ile beraber verilir. Tüzel kişi üyeler dernek organlarında iki kişi ile temsil edilir. Bu iki kişinin üst düzeyde yöneticiler içinden belirlenmesi gereklidir.

2) Görevlendirilen kişilerin ilgili tüzel kişilikteki görevinin sona ermesi halinde, ilgili tüzel kişiliği temsilen derneğe üye olacak yeni bir gerçek kişi kuruluş tarafından belirlenecektir.

3) Dernek yönetim kurulu, başvuruda bulunan tüzel kişilerin üyelik koşullarını taşıdıklarını tesbit ettiği takdirde, bu kişileri dernek üyeliğine en geç 30 gün içinde kabul eder. Bu şekilde görevlendirilen kişiler, dernekte ilgili tüzel kişiliği temsil etme ve derneğin ilgili organlarında oy kullanma hakkı kazanır.

ÜYELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME