4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık Bakımı Kongresi Sonuç Bildirisi – 24 Kasım