Yönetim ve Denetim Kurulu

2016-2018 Dönemi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan: Aynur Dik                 

Başkan Yardımcısı: Ferhat Şayeste        

Genel Sekreter: Derya Tuna              

Sayman: Ayşegül Okullu

Üye: Ayşe Ağca

Üye: Pemra Ünalan

Üye: Hakkı Alkan

Denetleme Kurulu

A.Dilek Işık

Derya Yücel

Murat Ataç