4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık Bakımı Kongresi Sonuç Bildirisi – 25 Kasım